Energijos vartojimo efektyvumo priemonių įgyvendinimas betono gamyboje

2023-08-25

UAB „Sbetonas“ įgyvendina projektą, kurio pagrindinis tikslas – energijos vartojimo efektyvumo didinimas ir išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimas.

Projekto metu įmonė įdiegs naujus betono gamybos linijos ir pramoninio vandens pašildymo įrenginius, kurie leis sumažinti energijos sąnaudas nuo 136,42 MWh/metus iki 84,06 MWh/metus bei sumažins išmetamą ŠESD kiekį nuo 56,45 tCO2/metus iki 34,45 tCO2/metus.

Projektas prisidės prie mažesnio pirminės energijos suvartojimo kiekio bei išmetamo ŠESD kiekio mažinimo. Taip bus prisidedama prie bendro Lietuvos poveikio mažinimo klimato kaitai, švarios ir teisingos energetikos, žiedinės ekonomikos skatinimo, prisitaikymo prie klimato kaitos, ekstremalių klimato reiškinių rizikos prevencijos ir rizikos valdymo, sprendžiamos oro taršos, efektyvaus išteklių naudojimo problemos.

Projektas bendrai finansuojamas Europos Sąjungos pagal 2021–2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 07/2023 – 07/2026


Projekto vertė

382 500 EUR

ES finansavimas

215 125 EUR

SAULĖS ELEKTRINĖS ĮRENGIMAS ANT ĮMONĖS PASTATŲ STOGŲ

2023-08-18

UAB „Sbetonas“ Įgyvendiną projektą, kurio metu siekiama įdiegti nauja 60 kW galios saulės elektrinę. Įdiegta elektrinė užtikrins įmonės reikmėms naudojamą elektros energijos gamybą iš atsinaujinančių energijos šaltinių.

Projektas prisidės prie AEI dalies didinimo galutiniame energijos suvartojime, tuo pačiu paskatins AEI didesnį naudojimą pramonės sektoriuje. Taip bus švelninamas Lietuvos poveikis klimato kaitai, sprendžiama oro taršos, efektyvaus išteklių naudojimo problema ir mažinama priklausomybė nuo energijos importo.

Projektas bendrai finansuojamas Europos Sąjungos pagal 2021–2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos Nr. 05-001-01-04-02 „SKATINTI ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ DIEGIMĄ PRAMONĖS ĮMONĖSE (VIDURIO IR VAKARŲ LIETUVOS REGIONAS)“.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 07/2023 – 07/2025


Projekto vertė

56 169 EUR

ES finansavimas

39 735 EUR